معرفی آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مازندران با هدف متمرکز سازی و ساماندهی امکانات و تجهیزات مورد نیاز گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی، بهره برداری بهینه از امکانات و تجهیزات در دسترس در طی عمر مفید آنها، صرفه جویی در هزینه های طرح ها و پروژه های تحقیقاتی، انجام پژوهش ها با سهولت بیشتر، ایجاد ارتباط بیشتر پژوهشگران و انتقال راحتتر و بهتر اطلاعات، فعال نمودن تمامی دستگاه های موجود و امکان خدمات دهی سریع و مطلوب با هزینه مناسب، دسترسی تمامی اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات و تجهیزات پژوهشی و نیز پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود ایجاد می شود.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مازندران زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه اداره می شود و بر طبق آیین نامه های موجود و نیز دستورالعمل ها و تعرفه هایی که توسط شورای آزمایشگاه مرکزی تدوین می گردد به ارائه خدمات مورد نیاز پژوهشگران می پردازد. با ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح موسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزی، ضمن جلوگیری از خریدهای غیرکارشناسی و تجهیزات غیرضروری، امکان برنامه ریزی و مدیریت متمرکز و مطلوب جهت خرید تجهیزات به روز و نوعاً گران قیمت آزمایشگاهی و نیز نگهداری، تعمیرات و کالیبراسیون منظم آنها با استفاده از کارشناسان آموزش دیده و متخصص فراهم می آید. با فعال شدن آزمایشگاه مرکزی، امکان تسهیل خدمات دهی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و امکان مشارکت فعال دراجرای پروژه های تحقیقاتی استانی و ملی و بین المللی نیز فراهم می آید.
فاز اول مجتمع آزمایشگاه‌ مرکزی دانشگاه مازندران به مساحت ۲۷۸۰ متر مربع و در زمینی به مساحت 12 هکتار در حال احداث می باشد. این پروژه از محل درآمد اختصاصی و عمرانی دولتی احداث می‌شود.