اطلاعیه

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


سامانه شاعا
فعال شدن سامانه شاعا
تجهیزات قابل بهره برداری دانشگاه مازندران در سامانه شاعا، آماده خدمات دهی می باشد.
 ١٨:٥٧ - 1398/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه:
قابل توجه مراجعان محترم در خصوص تعطیلات تابستانه دانشگاه مازندران
قابل توجه مراجعان محترم در خصوص تعطیلات تابستانه دانشگاه مازندران
 ٠٩:٠٠ - 1398/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه:
نرم افزار کاربردی دانشگاه مازندران
نرم افزار کاربردی دانشگاه مازندران
 ١١:٥٤ - 1398/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه:
تسهیلات تحصیلی ویژه برای داوطلبان برتر آزمون سراسری سال 1398
تسهیلات تحصیلی ویژه برای داوطلبان برتر آزمون سراسری سال 1398
 ٠٨:٤٨ - 1398/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه:
فراخوان طرح های پژوهشی، پسادکتری و رساله دکتری در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
فراخوان طرح های پژوهشی، پسادکتری و رساله دکتری در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 ١٢:٢٠ - 1398/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>